Utbilda er inom IT Service Management

IT Service Management handlar om att spåra, prioritera och lösa supportärenden, samt identifiera problem och genomföra förändringar direkt i servicedesken. Det är ofta en komplex uppgift, men nödvändig, och som tur är går det att utbilda sig inom detta område. 

IT är idag en viktig del i de flesta organisationer. Ju större verksamheten är, desto mer svåröverskådlig är också IT. Därigenom blir relationen mellan servicenivå och kostnader också mer och mer svårgreppbar. Lösningen på problemet kan vara en utbildning i IT Service Management, som förstärker IT-avdelningens förmåga att möta verksamhetens behov. Det finns flera utbildningar inom detta område. En förteckning över några av dem hittar ni på https://www.bita.eu/.

Glöm inte bort säkerheten

Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort säkerhetsaspekten. De flesta företag hanterar idag någon form av känslig data om sina kunder. Det handlar inte bara om uppgifter som adress, utan även hälsa, familjeförhållanden med mera. Förutom de ekonomiska konsekvenserna kan förlusten av kundernas förtroende bli mycket kännbar. Därför är det viktigt att organisationen implementerar en Security Intelligence Maturity Model. 

Kraven på säkerhet inom IT-området stärks hela tiden. Det gäller framför allt hur olika typer av känslig information hanteras. För en verksamhet som vill ha en konkurrensfördel på sin marknad är det viktigt att kunna visa kunder att man tar dessa frågor på allvar. Kundernas kunskaper utvecklas hela tiden, vilket märks inte minst i upphandlingar. Ett sätt att visa att man har läget under kontroll är standarden ISO29100:2011, som rör just IT-säkerhet. 

En viktig del i att säkerställa att IT-säkerhetsarbetet fungerar är att inte bara arbeta med change management och incident management, utan även problem management, som ligger mellan dessa båda. Problemanalysen ska kopplas till IT:s hantering av incidenter.

Målning och tapetsering i k-märkta hus

När ett rum ska målas om är det viktigt att ta hänsyn till fastighetens historia. Om du väljer att anlita en kompetent målare kan du få hjälp med detta. Historiska hus förknippas framför allt med stadskärnor, men faktum är att de finns även i förorterna.

Trodde du att byggnadshistoriskt intressanta hus endast finns i Stockholms innerstad? Och att det därför bara är där det är viktigt att ta hänsyn till arkitekturhistorien vid renoveringar och ombyggnationer? Då har du fel. Även i Haninge finns det hus som har historiska värden, och dessa bör man ta hänsyn till vid såväl invändiga som utvändiga renoveringar. 

Om du bor i ett hus med kulturhistoriskt värde, vare sig det är i Stockholm eller i Haninge, i ett hus från 1920- eller från 1980-talet, bör du låta en målare som har kompetens att ta vara på det tidstypiska i huset eller lägenheten. 

Haninge Centrum

Tapetsering och bredspackling

En kompetent målare vet också att underarbetet är av stor betydelse för det färdiga resultatet. Det gäller både vid målning och vid tapetsering. Vid tapetsering räcker det ofta med att spackla väggen, och slipa skarvarna. Om väggen ska målas är det dock bäst att bredspackla. Anledningen till detta är att tapeter kan dölja ojämnheter, medan målarfärg i värsta fall framhäver dem. Att få väggen helt jämn är inte så enkelt, och det är därför det är viktigt att låta en fackman göra jobbet, om det ska bli riktigt bra. Vissa väljer att låta målaren bredspackla, och åtar sig sedan målandet själva. Det är naturligtvis en lösning, men allra bäst resultat få du om målaren gör alltihop: både underarbetet och målningen. Väljer du istället att tapetsera själv är det också mycket att tänka på.

Lokalanpassning – vad är det?

Vid en lokalanpassning görs en lokal om för att bli optimal för en specifik verksamhet. Alla lokaler kan dock inte optimeras för alla verksamheter. Ibland är det bättre att flytta verksamheten till en annan lokal. Men det går att göra förvånansvärt mycket med den befintliga lokalen. Kontakta därför ett företag som arbetar med lokalanpassning innan ni bestämmer er för att flytta. Kanske kan ni stanna kvar i er nuvarande lokal. 

De flesta verksamheter når någon gång en punkt där man behöver nya lokaler. Det kan finnas flera skäl till detta. Några av de vanligaste är:

  • Ett ökat antal medarbetare.
  • Breddning av verksamheten, till nya områden.
  • Nya lagar eller regler, exempelvis rörande ergonomi och arbetsmiljö.
Lokalanpassning

Även stora förändringar, kanske på alla dessa tre områden, kan göras utan att verksamheten måste flytta till andra lokaler. Mycket går nämligen att lösa genom lokalanpassning i den befintliga fastigheten. Det kan handla om att ta ned eller sätta upp väggar, slå ihop lokaler, eller om att ändra luftflöden och sätta upp bullerskydd. Du kan läsa mer om lokalanpassning här.

Allt går inte att anpassa

Samtidigt är det med lokalanpassningar som med lägenhetsrenoveringar: det går bara att arbeta inom de gränser som fastigheten tillåter. Det går inte att ta ned bärande väggar, eller ta upp fönster var som helst. Om fastigheten är kulturminnesmärkt, blå- eller grönklassad, finns det också ytterligare regler att förhålla sig till. 

Sedan kan det också gå att lösa de problem som uppstått på andra sätt. Att lokalanpassa är dyrt och resurskrävande, och ofta kan man komma till rätta med situationen genom att tänka nytt. Det kan t.ex. räcka med att möblera om, när det rör sig om ett vanligt kontor, och göra det lättare för de anställda att arbeta hemifrån.

Hur lång tid en lokalanpassning tar beror helt och hållet på hur genomgripande arbetet är. Det kan handla om några veckor, eller om betydligt längre tid. 

Lokalanpassning – vad är det?

Husdesign och takläggning

När ett tak ska läggas är det viktigt att ta hänsyn till mer än bara det estetiska. Takets funktionalitet har stor betydelse för hur hela huset fungerar. 

Ska du bygga ett nytt hus? Eller ska du göra en genomgripande renovering av ett tak, eller kanske göra ett taklyft? Hr du funderat påm vilket tak du vill ha? Som du kan läsa om på takläggarenstockholm.org passar olika takmaterial olika bra på olika tak. Det som avgör är bl.a. takets lutning, utsattheten för väder och vind, och i viss mån också de estetiska kraven. 

En sak att ta hänsyn till är också hur lätt det är att röja snö från taken. Framför allt i norra Sverige är det inte helt ovanligt att tak rasar in, eller att snö och is faller ned från tak och träffar någon i huvudet. På vissa håll har man vintern 2021 skottat snö från tak med hjälp av helikopter.

Snö på tak

Solceller på taket 

Taket kan också spela en viktig roll för elproduktion. Solenergi blir en allt viktigare energikälla, och det blir allt lönsammare även för privatpersoner att sätta solceller på sina tak. Solceller passar bättre på vissa tak än på andra, och detta kan vara värt att tänka på för den som står i begrepp att bygga ett hus. 

Många tror att det är viktigt att hålla snön borta från solpanelerna, men faktum är att det inte är så viktigt som en del hävdar. Som ni kan läsa på Energimyndighetens sajt producerar solceller inte särskilt mycket el på vintern, så det gör inget om de är täckta av snö. Däremot kan det, om det har fallit mycket snö, vara en bra idé att borsta bort snö från panelerna, av samma anledning som det är en bra idé att skotta bort snö från taket. För stora snömängder kan skada såväl tak som solceller. 

Hur designar man en bra hemsida?

Designa webbsida

Hemsidan fungerar både som visitkort och som dragkraft till företagets tjänster och produkter. Idag är det viktigare än någonsin att ha en sajt som är väl designad och som upptäcks av robotar och människor. Men hur ska den här typen av hemsida designas?

God teknik för enkel användning

Till att börja med måste en hemsida vara enkel att använda. Laddningen ska vara snabb och sajten bör också anpassas för olika skärmstorlek. När en ny besökare surfar in måste det vara enkelt att se var information finns.

Betänk att det finns besökare som bara surfar in för att hitta telefonnummer eller chatt för att ta kontakt. Om det är för svårt att hitta den här informationen kanske besökaren bestämmer sig för att besöka ett annat företags hemsida för att få hjälpen.

Hemsidans layout ska designas med tanke på hur vi läser information på skärmar. Den ska också vara relevant och använda uttryck som är enkla att förstå vilket tar oss till hemsidans allra viktigaste innehåll, texterna…

Bra webbtexter är ett måste

Google läser av vikten och behovet av sajter med hjälp av deras innehåll. Och den som besöker hemsidan beslutar sig för att bli kvar, kontakta eller återkomma baserat på texten som finns på hemsidan.

Webbtexter måste designas både med tanke på de robotar från sökmotorer som ska läsa och med tanke på verkliga människor. De måste ge information, vara lättlästa och visa vägen till handling.

Vilken typ av handling det ska vara beror givetvis på typ av hemsida. Om det rör sig om en webbutik måste texterna visa vägen till köp. Om det rör sig om en informationssajt kanske det finns ett intresse av personlig kontakt eller att besökaren klickar vidare till en viss sida.

Texterna ska alltid utformas med tanke på syftet med sajten. De måste också vara väl designade för att Google och andra sökmotorer ska förstå vem som kan dra störst nytta av hemsidan.

Bilder och film

Men det blir tråkigt med en sajt som bara har en massa text. Det behövs också annan media i form av bild och film. Bilder och filmer gör det lättare att ta till sig informationen på hemsidan. När en produkt beskrivs med film kan det markant öka lusten att köpa den.

Det finns många olika sätt att jobba med bild och film på. Det går att använda material som är tillgängligt för alla online. Men det kan också vara av intresse att skapa egen media som fokuserar på de produkter och tjänster som erbjuds.

Enkel kommunikation är en del av god hemsidedesign

När meningen med en hemsida är kontakt med de som besöker den måste det vara enkelt att kommunicera. Chatt är populärt såväl som möjligheten att snabbt ställa en fråga med Whatsapp eller på telefon.

En hemsida ska ha en design som alltid gör det lätt att förstå hur man får kontakt. En kontaktknapp kan segla med hela vägen ner genom ett blogginlägg så att den som läser texten alltid är ett enkelt klick från mer information.

Design och historia i trapphuset

Trapphuset är en del av en fastighet som kanske inte alltid får den uppmärksamhet och den omsorg det förtjänar. Men den som någon gång sett ett trapphus som har renoverats med hänsyn till husets historia glömmer det aldrig. 

I en äldre fastighet har trapphuset målats om och renoverats flera gånger, inte alltid med hänsyn till byggnadens historia. De flesta hus, vare sig de är nya eller gamla, är nämligen byggda som en helhet. Tar man bort något från denna helhet blir resultatet sämre. Okänsliga trapphusrenoveringar har ofta haft just detta resultat, men det kan avhjälpas med en kompetent trapphusrenovering. Vill ni hitta en bra leverantör för att måla om ert trapphus i Stockholm rekommenderar vi att ni kontaktar https://xn--trapphusmlning-tib.net/

Trapphuset – en designhistoria 

Trapphusen runt om i vårt land berättar en historia om hur man såg på arkitektur och design under den period då de byggdes. Vid en trapphusrenovering är det viktigt att ta hänsyn till detta, inte bara när det kommer till hur man väljer att måla trapphuset, utan också när det kommer till saker som armaturer, strömbrytare och beslag. Stockholms stadsmuseum har mycket matnyttig information på sin webbplats om detta. En kort sammanfattning följer här:

Trapphus från 1920-talet

1880-talet

Under detta årtionde byggdes mycket i Stockholm. Idealet var nyrenässans, och det var vanligt att trapphusen målades för att ge illusion av mer dyrbara material. Detta innebar dock inte att alla trapphus dekorerades likadant, utan intrycket anpassades efter husets status.

1890-talet

Under detta decennium var trapphusen ganska lika de under föregående årtionde. En skillnad är dock att idealen var mer gotiska, med inspiration från medeltiden, eller kanske framför allt från en romantiserad version av denna. Exklusiva material, framför allt olika typer av sten, var också vanligare under denna period.

1900-talet

Här kan vi se de första tecknen på två stilar som kom att dominera lite senare under seklet: jugend och nationalromantik. Inspiration hämtades från den svenska naturen, i form av bl.a. eklöv, kottar och kastanjer. Det blev också allt vanligare med äkta material. 

1910-talet

Här kommer nationalromantiken med full kraft. Exempel på dekorationer från denna tid är växtrankor, riddare och troll. Snickerierna betsades eller oljades i bruna toner. 

1920-talet

Detta decennium är många svenskars favorit när det kommer till design och arkitektur. Det kännetecknas av ett brott med nationalromantiken, och en återgång till den tidigare nyklassicismen. Inspirationen hämtades från antiken och renässansen, och Swedish Grace blev ett begrepp internationellt.

1930-talet

Ett annat årtionde som ligger många varmt om hjärtat. Funktionalismen gör entré, vilket innebär ett mer avskalat och praktiskt ideal. Många hus som byggs har nymodigheter som sopnedkast och hiss. Kulörer som användes var beige, grönt, turkos och grått.

1940- och 50-talet

Naturmaterialen gör comeback, och i mer påkostade hus kläddes väggarna med stenskivor. Entréerna dekorerades med porslinsreliefer, eller målade motiv direkt på väggen, i form av lekande barn eller hantverkare. Det byggdes också hus för arbetarfamiljer, där trapphusen hade enfärgade, ljusa väggar. Ibland målades de i en färg upp till räckeshöjd, och sedan en annan färg ovanför räcket.

1960- och 70-talet

1960-talet är hissens årtionde, och den prioriterades ofta framför trapphuset. Hissarna blev större, men det finns också intressanta detaljer i trapphusen från denna tid. Väggarna dekorerades med “multi colore” eller “flingfärg” i starka kulörer.