Husdesign och takläggning

När ett tak ska läggas är det viktigt att ta hänsyn till mer än bara det estetiska. Takets funktionalitet har stor betydelse för hur hela huset fungerar. 

Ska du bygga ett nytt hus? Eller ska du göra en genomgripande renovering av ett tak, eller kanske göra ett taklyft? Hr du funderat påm vilket tak du vill ha? Som du kan läsa om på takläggarenstockholm.org passar olika takmaterial olika bra på olika tak. Det som avgör är bl.a. takets lutning, utsattheten för väder och vind, och i viss mån också de estetiska kraven. 

En sak att ta hänsyn till är också hur lätt det är att röja snö från taken. Framför allt i norra Sverige är det inte helt ovanligt att tak rasar in, eller att snö och is faller ned från tak och träffar någon i huvudet. På vissa håll har man vintern 2021 skottat snö från tak med hjälp av helikopter.

Snö på tak

Solceller på taket 

Taket kan också spela en viktig roll för elproduktion. Solenergi blir en allt viktigare energikälla, och det blir allt lönsammare även för privatpersoner att sätta solceller på sina tak. Solceller passar bättre på vissa tak än på andra, och detta kan vara värt att tänka på för den som står i begrepp att bygga ett hus. 

Många tror att det är viktigt att hålla snön borta från solpanelerna, men faktum är att det inte är så viktigt som en del hävdar. Som ni kan läsa på Energimyndighetens sajt producerar solceller inte särskilt mycket el på vintern, så det gör inget om de är täckta av snö. Däremot kan det, om det har fallit mycket snö, vara en bra idé att borsta bort snö från panelerna, av samma anledning som det är en bra idé att skotta bort snö från taket. För stora snömängder kan skada såväl tak som solceller.