Lokalanpassning – vad är det?

Vid en lokalanpassning görs en lokal om för att bli optimal för en specifik verksamhet. Alla lokaler kan dock inte optimeras för alla verksamheter. Ibland är det bättre att flytta verksamheten till en annan lokal. Men det går att göra förvånansvärt mycket med den befintliga lokalen. Kontakta därför ett företag som arbetar med lokalanpassning innan ni bestämmer er för att flytta. Kanske kan ni stanna kvar i er nuvarande lokal. 

De flesta verksamheter når någon gång en punkt där man behöver nya lokaler. Det kan finnas flera skäl till detta. Några av de vanligaste är:

  • Ett ökat antal medarbetare.
  • Breddning av verksamheten, till nya områden.
  • Nya lagar eller regler, exempelvis rörande ergonomi och arbetsmiljö.
Lokalanpassning

Även stora förändringar, kanske på alla dessa tre områden, kan göras utan att verksamheten måste flytta till andra lokaler. Mycket går nämligen att lösa genom lokalanpassning i den befintliga fastigheten. Det kan handla om att ta ned eller sätta upp väggar, slå ihop lokaler, eller om att ändra luftflöden och sätta upp bullerskydd. Du kan läsa mer om lokalanpassning här.

Allt går inte att anpassa

Samtidigt är det med lokalanpassningar som med lägenhetsrenoveringar: det går bara att arbeta inom de gränser som fastigheten tillåter. Det går inte att ta ned bärande väggar, eller ta upp fönster var som helst. Om fastigheten är kulturminnesmärkt, blå- eller grönklassad, finns det också ytterligare regler att förhålla sig till. 

Sedan kan det också gå att lösa de problem som uppstått på andra sätt. Att lokalanpassa är dyrt och resurskrävande, och ofta kan man komma till rätta med situationen genom att tänka nytt. Det kan t.ex. räcka med att möblera om, när det rör sig om ett vanligt kontor, och göra det lättare för de anställda att arbeta hemifrån.

Hur lång tid en lokalanpassning tar beror helt och hållet på hur genomgripande arbetet är. Det kan handla om några veckor, eller om betydligt längre tid. 

Lokalanpassning – vad är det?