Målning och tapetsering i k-märkta hus

När ett rum ska målas om är det viktigt att ta hänsyn till fastighetens historia. Om du väljer att anlita en kompetent målare kan du få hjälp med detta. Historiska hus förknippas framför allt med stadskärnor, men faktum är att de finns även i förorterna.

Trodde du att byggnadshistoriskt intressanta hus endast finns i Stockholms innerstad? Och att det därför bara är där det är viktigt att ta hänsyn till arkitekturhistorien vid renoveringar och ombyggnationer? Då har du fel. Även i Haninge finns det hus som har historiska värden, och dessa bör man ta hänsyn till vid såväl invändiga som utvändiga renoveringar. 

Om du bor i ett hus med kulturhistoriskt värde, vare sig det är i Stockholm eller i Haninge, i ett hus från 1920- eller från 1980-talet, bör du låta en målare som har kompetens att ta vara på det tidstypiska i huset eller lägenheten. 

Haninge Centrum

Tapetsering och bredspackling

En kompetent målare vet också att underarbetet är av stor betydelse för det färdiga resultatet. Det gäller både vid målning och vid tapetsering. Vid tapetsering räcker det ofta med att spackla väggen, och slipa skarvarna. Om väggen ska målas är det dock bäst att bredspackla. Anledningen till detta är att tapeter kan dölja ojämnheter, medan målarfärg i värsta fall framhäver dem. Att få väggen helt jämn är inte så enkelt, och det är därför det är viktigt att låta en fackman göra jobbet, om det ska bli riktigt bra. Vissa väljer att låta målaren bredspackla, och åtar sig sedan målandet själva. Det är naturligtvis en lösning, men allra bäst resultat få du om målaren gör alltihop: både underarbetet och målningen. Väljer du istället att tapetsera själv är det också mycket att tänka på.