Utbilda er inom IT Service Management

IT Service Management handlar om att spåra, prioritera och lösa supportärenden, samt identifiera problem och genomföra förändringar direkt i servicedesken. Det är ofta en komplex uppgift, men nödvändig, och som tur är går det att utbilda sig inom detta område. 

IT är idag en viktig del i de flesta organisationer. Ju större verksamheten är, desto mer svåröverskådlig är också IT. Därigenom blir relationen mellan servicenivå och kostnader också mer och mer svårgreppbar. Lösningen på problemet kan vara en utbildning i IT Service Management, som förstärker IT-avdelningens förmåga att möta verksamhetens behov. Det finns flera utbildningar inom detta område. En förteckning över några av dem hittar ni på https://www.bita.eu/.

Glöm inte bort säkerheten

Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort säkerhetsaspekten. De flesta företag hanterar idag någon form av känslig data om sina kunder. Det handlar inte bara om uppgifter som adress, utan även hälsa, familjeförhållanden med mera. Förutom de ekonomiska konsekvenserna kan förlusten av kundernas förtroende bli mycket kännbar. Därför är det viktigt att organisationen implementerar en Security Intelligence Maturity Model. 

Kraven på säkerhet inom IT-området stärks hela tiden. Det gäller framför allt hur olika typer av känslig information hanteras. För en verksamhet som vill ha en konkurrensfördel på sin marknad är det viktigt att kunna visa kunder att man tar dessa frågor på allvar. Kundernas kunskaper utvecklas hela tiden, vilket märks inte minst i upphandlingar. Ett sätt att visa att man har läget under kontroll är standarden ISO29100:2011, som rör just IT-säkerhet. 

En viktig del i att säkerställa att IT-säkerhetsarbetet fungerar är att inte bara arbeta med change management och incident management, utan även problem management, som ligger mellan dessa båda. Problemanalysen ska kopplas till IT:s hantering av incidenter.